GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

MALHOWICE - NIŻANKOWICE - PRZEJŚCIE GRANICZNE

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

 
30.12.2014 r. Betlejemskie Światełko Pokoju przy słupie granicznym 480: Malhowice - Niżankowice.

30 grudnia 2014 r. tradycyjnie już, w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice   przekazano naszym sąsiadom z Ukrainy  "Betlejemskie Światełko Pokoju". Gminę Przemyśl reprezentował podczas tej miłej uroczystości Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Miśniak.

9.09.2014 r. Nieodpłatne przekazanie przez Wójta Gminy Przemyśl nieruchomości o pow. 7,29ha w Malhowicach.

Interaktywny widok i rozmieszczenie przekazanych nieodpłatnie przez Wójta Gminy Przemyśl nieruchomości w Malhowicach - oznaczenie działek: 114/5, 400/6, 398/7.

Usługa udostępniona na portalu: geoportal.gov.p. Prezentowana mapa ma charakter wyłącznie poglądowy.

W dniu 9 września 2014 r. Wójt Gminy Przemyśl przekazał nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Malhowicach o pow. 7,29 ha i o wartości 1 545 480 zł z przeznaczeniem pod budowę drogowego przejścia granicznego w Malhowicach. Podstawowe przeznaczenie terenu będzie stanowić zabudowa usługowa związana z infrastrukturą przejścia granicznego, pod lokalizację obiektów budowlanych przejścia granicznego, w tym między innymi budynków odpraw celnych i paszportowych, budynków odpraw autobusów wraz z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi, budynków kontroli szczegółowych z pomieszczeniami administracyjnymi i komercyjnymi oraz sanitarnymi, budynków posterunków straży granicznej i służby celnej, budynków gospodarczych, wiat stanowiących zadaszenie nad obiektami przejścia granicznego, budynków sanitariatów dla podróżnych, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Uzupełniające przeznaczenie – zabudowa usługowa w zakresie usług gastronomii i handlu wraz z obiektami infrastruktury technicznej i drogowej towarzyszącej. >>Galeria fotografii>

7.09.2014 r. Modlitwa Ekumeniczna w ramach podtrzymania tradycji "Dni dobrosąsiedztwa". >>Więcej>

W miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice zostanie uruchomione tymczasowe przejście graniczne w godz. 10.00 – 18.00.  Odprawa będzie możliwa jedynie na podstawie ważnego paszportu. >>Więcej>

11.02.2014 r. Uchwała Nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Przemyśl w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Malhowice na rzecz Skarbu Państwa >>Więcej>

 

3.01.2014 r. Betlejemskie Światełko Pokoju przy słupie granicznym 480o

3 stycznia 2014 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice

uroczyście przekazano po raz kolejny Betlejemskie Światełko Pokoju Naszym sąsiadom z Ukrainy.

Po wspólnym kolędowaniu zebrani podzielili się opłatkiem i prosforą, składając sobie życzenia.

Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski przekazał przedstawicielom strony ukraińskiej

rysunek planu  zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Malhowice-I/2012”.

Dokument ten został uchwalony przez Radę Gminy Przemyśl 13 grudnia 2013 r. i daje podstawy do budowy przejścia granicznego w Malhowicach.

Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Przemyśl z dnia 13.12.2013 r.

Poniżej pamiątkowe fotografie wykonane wdniu 3.01.2013 r.:

Początek prac ze strony Gminy Przemyśl >>Więcej>

POCZĄTEK STRONY