GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

WITAMY W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL - adresy, telefony, dane kontaktowe

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

Telefon do sekretariatu: 16 6704800 w.20, 16 6704790, 16 6704791, fax: 16 6705277.

SZKOŁY-PRZEDSZKOLA

WYKAZ RADNYCH

POMOCNICZE DANE

WYKAZ SOŁTYSÓW

AKCJA " ZIMA"

Uwaga: wszelkie sprawy związane z akcją "Zima" z terenu Gminy Przemyśl proszę zgłaszać w Urzędzie Gminy Przemyśl w pokoju nr 209 2p. przy ul. Borelowskiego 1 - w referacie inwestycji i remontów - stanowisko d.s. ewidencji działalności gospodarczej.

Telefon stacjonarny: 16 6704800 w. 33 Telefon komórkowy: 664 446 814

Tablica informacyjna Urzędu Gminy Przemyśl

SZCZEGÓŁOWY SPIS TELEFONÓW

Siedziba urzędu:

Urząd Gminy Przemyśl

37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1

tel. 16 6704800, 16 6704790, 16 6704791

faks: 16 6705277

www: http://www.gminaprzemysl.pl/

BIP: http://www.gminaprzemysl.pl/bip

e-mail: gminaprzemysl@home.pl

Zarządzanie Kryzysowe:

tel. 16 6704800 w.36

faks: 16 6705277 (całodobowy)

Wójt Gminy: tel. 6704800  w. 21

Skarbnik Gminy: tel. 6704800 w. 28

Sekretarz Gminy: tel. 6704800 w. 22

Referat ds. inwestycji: kierownik, tel. 6704800 w.40

Referat ds. podatkowych: kierownik, tel. 6704800 w. 29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: kierownik, tel. 6700319

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: dyrektor, tel. 6705013, 6704800 w. 24

POCZĄTEK STRONY

NUMERY TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY PRZEMYŚL stan na dzień 12.12.2014 r.

numer kierunkowy do Przemyśla: 16

16 6704800 - Urząd Gminy

16 6704790, 16 6704791 - Urząd Gminy; telefony dodatkowe

16 6705277 - faks całodobowy

16 6791194 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16 6700319 Kierownik GOPS

16 6705013 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY Z PODZIAŁEM NA POKOJE

 

Nazwa pomieszczenia

 

Numer pokoju (2p.)

 

Numery

telefonów

Numer wewnętrzny

w centrali

telefonicznej

Numery

telefonów

komórkowych

Sekretariat

202

tak jak do urzędu

20

 

Wójt Gminy

203

tak jak do urzędu

21

501 871 401

Skarbnik Gminy

216

tak jak do urzędu

28

602 364 634

Sekretarz Gminy

207

tak jak do urzędu

22

664 446 812

Stanowisko ds.

Zarządzania Kryzysowego i OC

206

tak jak do urzędu

faks: 6705277

36

728 470 163

Sala narad - GKW

213

tak jak do urzędu

56

 

Stypendia socjalne

200

tak jak do urzędu

57

 

Informatyk

204

6702364 (+faks) +

tak jak do urzędu

35

606 966 828

Referat Podatkowy

214

tak jak do urzędu

29

664 446 813

Referat Nieruchomości

211

tak jak do urzędu

47

664 446 809

Referat Inwestycji i Remontów

210

tak jak do urzędu

40

664 446 821

St. ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

(drogi, akcja "Zima").

209

tak jak do urzędu

33

664 446 814

St. ds. Zamówień publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska

208

tak jak do urzędu

33

664 446 814

St. ds. Obywatelskich, St. ds. Społecznych

(dowody osobiste, meldunki itp.)

215

tak jak do urzędu

27

 

Biuro Rady Gminy i archiwum

212

tak jak do urzędu

32

 

St. ds. Rolnictwa,

St. ds. Leśnictwa i Ochrony Przyrody

217

tak jak do urzędu

34

784 472 485

Referat Finansowy

218

tak jak do urzędu

30

 

Kasa

219

tak jak do urzędu

31

 

Instytucje podległe organizacyjnie (I piętro - GOPS i III piętro - GZOSiP):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:        

Kierownik GOPS

I piętro

budynku

6700319 +

tak jak do urzędu

25

664 446 820

Główna Księgowa GOPS

I piętro

budynku

6791194 +

tak jak do urzędu

54

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

I piętro

budynku

6791194 +

tak jak do urzędu

25, 26

664 446 820
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli        
Dyrektor

III piętro

budynku

6705013 +

tak jak do urzędu

23

 

GZOSiP

III piętro

budynku

p.309, p.310

6705013 +

tak jak do urzędu

23

664 446 830

POCZĄTEK STRONY

Ważniejsze adresy internetowe:

Uwagi pomocnicze:

Aby najszybciej uzyskać połączenie z interesującym nas pomieszczeniem (mając oczywiście klawiaturę cyfrową i wybieranie tonowe w swoim aparacie telefonicznym) należy:

1 – wybrać dowolny numer telefonu do urzędu np. 16 6704800

2 – bezpośrednio po usłyszeniu zapowiedzi z centrali wybrać z klawiatury numer wewnętrzny szukanego pokoju

Jeżeli posiadamy telefon bez klawiatury cyfrowej (brak wybierania tonowego) wykręcamy jeden z numerów do urzędu i czekamy na zgłoszenie się sekretariatu.

Kod terytorialny Gminy: 1813082

NIP: 795-11-43-636 REGON: 000549430

 

Rachunek podstawowy w BGŻ:

67203000451110000000907110

Instytucje kultury:

88203000451110000000907120

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

91203000451110000000907260

Fundusz Ochrony Środowiska:

17203000451110000000907040

Sumy depoz.:

12203000451110000000907130

POCZĄTEK STRONY