GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

OBIEKTY FORTECZNE - ANIMACJE I NAGRANIA VIDEO

SKOK NA KONIEC TEJ STRONY

SKOK DO STRONY POPRZEDNIEJ

Telefon do sekretariatu: 16 6704800 w. 20, 16 6704790, 16 6704791, fax: 16 6705277.

MAPA ORIENTACYJNA OBRAZUJĄCA ROZMIESZCZENIE ZABUDOWY FORTECZNEJ Z ANIMACJĄ I NAGRANIAMI VIDEO

wg. stanu na dzień 25.05.2011 r. (mapa obejmuje tylko obiekty, z których Urząd Gminy tworzył dokumentację fotograficzną i video),

- proszę najechać myszką i kliknąć na lokalizację fortyfikacji.

FORT VIII-ŁĘTOWNIA:fort podstawowy II Pierścienia, to jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Przemyśl, stopień zniszczenia szacowany na ok. 20%,  wybudowany w latach 1881-1882. Fort główny, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. FORT III ŁUCZYCE: fort II Pierścienia, położony na wzgórzu, 256 m n.p.m. w Łuczycach. Fort VI-go odcinka obrony od strony południowo - wschodniej Twierdzy Przemyśl.  Typowy fort obronny, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. Wybudowany ok. 1880r.

Fort VIII Łętownia:

Fort VIII Łętownia - najlepiej zachowana zabudowa forteczna na terenie Gminy; fort podstawowy II Pierścienia, stopień zniszczenia szacuje się tylko na ok. 20%,  wybudowany został w latach 1881-1882. Był to fort główny, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. Położony w północnym rejonie wsi Kuńkowce.

Animacja-galeria 27 fotografii zabudowy fortecznej wg stanu na dzień 10.10.2014 r. (renowacje terenów) >>Więcej>

 

Animacja-galeria 10 fotografii wg stanu na dzień 25.05.2011 r.:

Nagrania video przy Forcie VIII Łętownia (25.05.2011r.):

Fort III Łuczyce:

Fort III Łuczyce: to fort II Pierścienia, położony na wzgórzu, 256 m n.p.m. w Łuczycach. Fort VI-go odcinka obrony od strony południowo - wschodniej Twierdzy Przemyśl. Typowy fort obronny, artyleryjski, jednowałowy, ześrodkowany. Wybudowany ok. 1880r.

Animacja (galeria 10 fotografii) wg stanu na dzień 25.05.2011 r.):

Nagranie video przy Forcie III Łuczyce (25.05.2011r.):

SKOK NA POCZĄTEK TEJ STRONY