SOŁECTWO BEŁWIN

 

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277.

 

Bełwin.

Według ludowego podania ustnego początek wsi sięga czasów najazdów tatarskich na Ruś Czerwoną. Jej założycielem miałby być gspodarz z nieodległych Maćkowic nazwiskiem Bełwin, który uciekając przed tatarami skrył się z rodziną w tutejszych lasach. W 1880 roku liczył Bełwin 259 mieszkańców, w przewadze wyznania gr.-katolickiego i należał do rodziny hr. Stadnickich. Ciekawym zabytkiem Bełwina jest kapliczka murowana z trzeciej ćwierci XIX wieku.

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".