SOŁECTWO ŁUCZYCE

 

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277.

 

Łuczyce.

Wieś należała do majątku Lubomirskich. W 1880 roku liczyła 209 mieszkańców, w przewadze obrządku gr.-kat. W 1856 roku zbudowana została we wsi, ze składek i z udziałem cesarza Ferdynada I cerkiew drewniana filialna parafii gr.-kat. w Krównikach. Parafia rzym.-kat. znajdowała się w Przemyślu.

Cerkiew z 1856 roku , zrekonstruowana gruntownie wraz z dzwonnicą drewnianą w latach 1992-1994, należy do najcenniejszych zabytków w tej miejscowości. Ponadto pozostałości parku dworskiego z połowy XVIII wieku oraz fort W III „Łuczyce” murowano-ziemny artyleryjski jednowałowy twierdzy Przemyśl.

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".