SOŁECTWO PIKULICE

 

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277.

 

Pikulice.

Wieś Pikuliczi (obecnie Pikulice) należała pierwotnie do Przemyśla jako osadzona na części stu łanów darowanych w 1389 roku miastu przywilejem przez króla Władysława Jagiełłę. W XV wieku wieś wcielona została do posiadłości starostwa przemyskiego dokumentem datowanym na 29 pażdziernika 1408 roku. Władysław Jagiełło uwalnia osiedlających się we wsi od wszelkich danin i ciężarów. W roku 1418 Iwan z Obuchowa, starosta ruski i kasztelan szremski dokonuje z polecenia królewskiego rozgraniczenie pomiędzy przedmieściem przemyskim Pikuliczi i wsiami Grochowce, Witoszyńce i Koniuchy. W roku 1880 wieś liczyła 672 mieszkańców, w tym 105 obrządku rzym.-kat, pozostali byli obrz. Gr.-kat. Parafia gr.-kat. znajdowała się w pobliskiej Nehrybce, parafia rzym.-kat. w Przemyślu. We wsi funkcjonowała wówczas szkoła 1 klasowa oraz cerkiew.

Najcenniejsze obiekty zabytkowe Pikulic, to; zespół kościoła par.( kościół mur. z lat 1911-1912, dzwonnica mur. z 1912, plebania mur. z 1911, ochronka mur. z 1911), zespół folwarczny (rządcówka tzw. pałacyk z pocz. XX w., stajnia mur. i obora mur. z pocz. XX w.), drewniana kapliczka z XIX w (przy drodze do Nehrybki) oraz forty twierdzy Przemyśl – fort W III a obrony bliskiej „Hermanowice-kolej” oraz fort artyleryjski opancerzony GW IV „Optyń”.

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".