SOŁECTWO ROŻUBOWICE

 

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277.

 

Rożubowice.

Wieś rozlokowana na prawym brzegu Wiaru należała do ks. Karoliny Lubomirskiej. W 1880 roku zaluidniona była przez 322 mieszkańców, w tym 307 obrządku gr.-kat. Parafia rzy.-kat. znajdowała się w odległych o ok. 7 km Niżankowicach, parafia gr.-kat. w Cykowie (ob. Ukraina). We wsi znajdowała się cerkiew filialna p.w. św. Mikołaja. Z zabytków zachowane są, obecnie w różnym, wynikającym z ciągłego użytkowania, stanie budynki mieszkalne pochodzące z 1 ćw. XX wieku.

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".