SOŁECTWO STANISŁAWCZYK

 

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277.

 

Stanisławczyk.

Stanisławczyk, położony w Bramie Przemyskiej w Dolinie Dolnego Wiaru po lewej stronie tej rzeki, założony został na początku XVIII wieku jako miasto rezydencjane na gruntach wsi Biskupie przez kasztelana lwowskiego Stanisława Józefa Fredrę. Nie mając dogodnych warunków rozwoju, niszczony wylewami Wiaru już u schyłku XVIII wieku zaliczony został do rzędu wsi. Do dzisiaj zachowały się pozostałości ziemnych fortyfikacji bastionowych dworu obronnego z XVII w. oraz wyrażne ślady rynku. Ponadto w Stanisławczyku zachowany jest dworzec kolejowy murowany z końca XIX wieku kolei galicyjsko-węgierskiej.

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".